Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Testy dostępne online

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

12616156-teacher-with-a-group-of-high-school-students-in-classroom-Stock-Photo[1]Coraz więcej młodych ludzi przygotowuje się do egzaminów szkolnych za pomocą wirtualnej przestrzeni. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w sieci można znaleźć najróżniejsze rodzaje testów, w tym również przykładowe arkusze testów gimnazjalnych czy arkuszy maturalnych. Na pewno każdy młody człowiek szybko odnajdzie takie materiały, które są dla niego najpotrzebniejsze. Oczywiście uczniowie regularnie ćwiczą rozwiązywanie testów w szkołach, jednakże warto dodatkowo zadbać o swoje umiejętności, aby tym samym uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Wielu nauczycieli podpowiada swoim wychowankom, na jakich stronach internetowych są dostępne najlepsze tego typu pomoce. Read the rest of this entry »

Comments Off

Pomoce dla nauczycieli

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

15202488-Teacher-with-a-group-of-high-school-students-in-classroom-Stock-Photo[1]Współczesny nauczyciel coraz chętniej korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, aby jeszcze bardziej zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego zakresu. Na wcześniejszych etapach edukacji bardzo pomocne okażą się różnokolorowe tablice, które odwołują się do wzrokowej pamięci młodego człowieka. Jednocześnie nauczyciele coraz częściej korzystają z materiałów dostępnych w Internecie. Warto zaznaczyć, że w sieci można znaleźć między innymi rozmaite konspekty lekcji, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Każdy nauczyciel może umieścić swoje pomysły, aby zainspirować innych wychowawców do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W pewnych warunkach środowiskowych nici te rozpadają się na pałeczki (zwłaszcza części wzniesione w powietrze), niezwykle podobne do bakterii właściwych, lub też tworzą zarodniki powietrzne (ryc- 343). Actinomyces bovis wywołuje jątrzące się wrzody w ciele zwierząt i ludzi (aktinomykoza); A. alni żyje w symbiozie z olszą w brodawkach korzeniowych i asymiluje wolny azot. Aetino mycetes dostarczają ważnych antybiotyków (np. Streptomyces griseus streptomy cyny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Rodzina Spiri ll ac ea

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Rodzina Spiri ll ac ea e b a k t e r i e Śrub o w a t e. Rodzaj Vibrio (przecinkowiec, ryc. 339, 4) ma kształt ułamka zwoju spirali; rodzaj Spirillum (ryc. 339, 5) tworzy jeden lub kilka zwojów spirali. W wodzie występują gatunki Vibrio i Spirillum nie wywołujące chorób, a w wodach zanieczyszczonych Żyje też Vibrio cholerae wywołujące cholerę. Prawie we wszystkich rodzinach występują bakterie z rzęskami i bez rzęsek. 2. Rząd Chlamydobacteriales — bakterie nitkowate. Ich nitki przyrośnięte do podłoża otoczone są delikatną po chwą, w której obrębie komórki mogą oddzielać sie od kolonii. Takie pojedyncze komórki lub połączone po kilka, nieruchliwe bądź w postaci orzęsionych pływek, rozsiewają gatunek (ryc. 342); osiadają one następnie i wyrastają w nowe nici. Nici te są nierozgałęzione lub rozgałęziają się po— zornie (ryc. 342, s. 89). Cladothric dichotoma (Sphaerotilus natans, ryc. 342) tworzy białe, kożuchowałe naloty w płynącej, zanieczyszczonej wodzie; Crenothric potyspora i Leptothria• ochracea, obie nierozgałęzione, żyją w torfowiskach i potokach. W pochwach swych magazynują rdzawy wodorotlenek zelaza (bakterie żelaziste: wytwarzanie rudy darniowej), 3. Rząd Mycobacteriales. Pałeczkowate, nieruchliwe komórki w pewnych warunkach hodowli tworzą p raw dziwe ro zg ał ęzienia występujące tylko w młodych kulturach Myco ba c t e r iu m, natomiast z reguły u Actino mu c e te s (promieniowce). Mycobacterium tuberculosis, „bakcyl gruźlicy”, wyrasta zwykle w postaci nierozgałęzionej smukłej, nieruchliwej, bezzarodnikowej pałeczki. Actinomucetes, które są w glebie prawie równie częste jak Eubacteriales, w sztucznych kulturach rozwijają się’ zwykle w organizmy o średnicy kilku centymetrów zbudowane z jednej jedynej, obficie rozgałęzionej, niezwykle delikatnej komórki pozbawionej błon poprzecznych, chityny i celulozy (średnia nici 0,5—1 u). [przypisy: , obróbka miedzi, Serwis Klimatyzacji, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries