Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Centralne planowanie i zarzadzanie gospodarka

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Centralne planowanie i zarządzanie gospodarką System centralnego planowania i zarządzania gospodarką narodową W Polsce oraz w innych krajach socjalistycznych mamy do czynienia z systemem planowania. System planowania to ogół wzajemnie powiązanych planów rozwoju społeczno-eko- nomicznego. Różnią się one co do horyzontu czasowego, za- kresu działania, stopnia szczegółowości, dyrektywności oraz innych cech. Między planami tymi istnieje z reguły zależ- ność hierarchiczna. Oznacza to, że planom ogólnonarodowym podlegają (i stanowią ich konkretyzację) plany resortowe ‘i branżowe. Plany roczne są wycinkami planów wielolet- nich, a te z kolei są konkretyzacją założeń strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego zawartej w planie perspektywicz- eym. System planowania w danym kraju nie jest raz na zawsze dany. Zależy on od” poziomu rozwoju sił wytwórczych i po- trzeb polityki gospodarczej. Dany system planowania. odzna- cza się jednak zawsze określonym trybem opracowywania planów oraz sposobem koordynacji planów różnych szczebli i o” różnym horyzoncie czasowym. Z istnienia systemu pla- nowania wynika też ciągłość procesów planowania, stałe ko- rygowanie planów, ich modyfikowanie w oparciu o doświad- czenia realizacji. Ciągłość planowania polega m.in. na kory- gowaniu działań niezgodnych z żałożeniami strategicznymi rozwoju’ społeczno-ekonomicznego w trakcie realizacji wy- cinków planu perspektywicznego. Z konkretnym systemem planowania wiąze się zawsze określony tryb opracowywania planów. Dotychczas w Polsce obowiązywał na- stępujący tryb opracowywania planów. Wytyczne opracowane przez Komisję Planowania dotyczące planów rocznych przekazywano w dół po szczeblach drabiny administracji gospodarczej – do ministerstwa, zjednoczenia, a stamtąd do przedsiębiorstwa, Po szczegółowym opra- cowaniu plan roczny docierał po szczeblach tej samej drabiny w górę, aż do Komisji Planowania. Jeżeli uzyskał akceptacie . wszystkich szczebli, wracał do przedsiębiorstwa już jako dokument obowiązu- jący. [przypisy: , Usługi brukarskie Warszawa, Tanie przesyłki kurierskie, materiały budowlane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: materiały budowlane Tanie przesyłki kurierskie Usługi brukarskie Warszawa