Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Decyzje długookresowe dotyczące całej gospodarki powinny być podejmowane centralnie, natomiast znaczna większość decyzji bieżących dotyczących rozmiarów produkcji, asortyment6w, jakości, itp. może być podejmo- wana na szczeblu średnim i najniższym w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach. Centralne Niezależnie od stopnia centralizacji decyzji co najmniej trzy decyzje ekonomiczne sprawy muszą być zawsze rozstrzygane centralnie: 1) podział dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację; 2) podział inwestycji między poszczególne działy gospodarki narodowej; 3) ustalenie struktury wykorzystania istniejących sił wy twór- I czych. W centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej istnie-. i je możliwość ustalenia optymalnego stosunku pomiędzy fun- duszem spożycia l akumulacji, tj. ustalenia optymalne] stopy akumulacji zapewniającej pożądane tempo wzrostu spożycia w okresie bieżącym i przyszłym. Jeżeli już zdecydowano, jaką część dochodu narodowego przeznacza się na fundusz spożycia, . ~ jaką na fundusz aku- mulacji, następny problem dotyczy podziału funduszu aku- mulacji, tj. ustalenia jego właściwej struktury. Polega to przede wszystkim na określeniu procentowego udziału inwe- stycji netto w całym funduszu akumulacji. Następnie trzeba zdecydować, jaką część funduszu inwestycyjnego przeznaczy się na inwestycje produkcyjne, a jaką na nieprodukcyjne. Planowanie a prawa ekonomiczne, Zarówno jedne, jak i drugie mają wpływ na tempo wzrostu dochodu narodowego. Jeżeli przeznaczy się niedostateczne środki inwestycyjne na rozwój sfery produkcyjnej, to skutki tego dadzą o sobie znać natychmiast lub stosunkowo szybko. Jeżeli natomiast przeznaczy się środki na rozwój sfery pro- dukcyjnej kosztern koniecznych inwestycji nieprodukcyjnych, ujemne skutki takiego .planowania ujawnią się dopiero po pewnym czasie. Na przykład niedoinwestowanie szkolnictwa wyższego czy służby zdrowia może spowodować brak kadr kwalifikowanych niezbędnych do uruchomienia i odpowie- dnio intensywnego wykorzystania zasobów pracy ,uprzedmio- towionej, spadek zdrowotności społeczeństwa itd. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, klimatyzacja precyzyjna, kurs prawa jazdy Lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja precyzyjna kurs prawa jazdy Lublin przydomowe oczyszczalnie ścieków