Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Druga czesc procedury programowania obejmuje

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Druga część procedury programowania obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem i wyborem planu optymalnego. Plan optymal- ny, tj. najlepszy, wybiera się spośród programów alternatywnych wewnętrznie zgodnych. Jest to szczególnie ważny problem w gospo darce planowanej centralnie, gdzie celem planowania jest ustalenie takiego planu, który w sposób maksymalnie najpełniejszy, a więc optymalny, zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Optymalność programu jest pojęciem względnym, zdeterminowa- nym przez cel przyjęty przy opracowywaniu i wyborze programu, Według określenia Oskara Langego problem polega w tym przypad- ku na zastosowaniu w procesie programowania znanej zasady gos– podarności. Zasadę gospodarności (zasadę racjonalnego gospodarowa- nia) można stosować wtedy, gdy cel i środki działania są skwanty- fikowane, •tj. mają charakter “ilości” lub przynajmniej “wielkości” Ił. Zasada gospodarności może być realizowana w dwóch wariantach: jako dążenie do maksymalizacji celu przy danych nakładach środków lub jako dążenie do minimalizacji nakładów przy danym, z góry okre- ślonym stopniu realizacji celu. Sposób wyznaczania maksimum funkcji celu lub minimum funkcji, nakładu środków zależy od własności tych funkcji. Jeżeli przyrost funkcji celu wskutek użycia dodatkowej jednostki określonego środka (dobra), albo ubytek funkcji- nakładu wskutek zmniejszenia zużycia danego środka o jednostkę, jest wielkością zmienną (matematycznie oznacza to, że wartość pierwszych pochodnych przynajmniej jednej z tych funkcji jest zmienna), wówczas wyznaczanie maksimów i mi- nimów odbywa się za pornocą rachunku różniczkowego lub różnico- wego. W teorii programowania takie zastosowanie rachunku różni- czkowego nazywa się rachunkiem marginalnym lub krańcowym. Gdy przyrost lub ubytek jest wielkością stałą (matematycznie biorąc, wów- czas, gdy wartości pierwszych pochodnych obu funkcji. są stałe), wtedy stosuje się metody programowania liniowego u. W procesie programowania jako narzędzie ustalania wewnętrznej Analiza zgodności planów wykorzystuje się tzw. analizę nakładów i wyni- ków produkcji 11. Badanie i przewidywanie zjawisk gospodarczych za i wyników pomocą analizy naktad6w i wyników produkcji opracował ekonomista produkcji amerykflilski pochodzenia rosyjskiego Wasyl Leontief. [więcej w: , szkoła paralotniowa, animacja z logo, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: animacja z logo szkoła paralotniowa wypożyczalnia samochodów Warszawa