Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Niektóre z nagich gatunków (np.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Niektóre z nagich gatunków (np. spośród Ochromonas) zdolne są do pobierania pokarmów w stanie s t ał y m (zwierzęcy sposób odżywiania się). Większość wiciowców jest s a m o ż y w n a. Mają one chromatofory, które występują w komórkach pojedynczo lub w większej ilości jako zielone lub żółtobrunatne, rzadziej też niebieskie lub czerwone twory w różny sposób wykształcone (np. ryc. 347 chr; 358 ch; 360 chi). We wszystkich grupach wiciowców obok form zabarwionych, autotroficznych, występują też nieza barwi one, odżywiające się heterotroficzn i e. Pewne zabarwione gatunki udało się przez hodowle w odpowiednich roztworach organicznych i bez dostępu światła przekształcić w bezbarwne, żyjące w ciemności formy zawierające leukoplasty, Udało się nawet w wyniku odpoWiedniego traktowania uzyskać pozbawione plastydów mutanty Euglena gracilis, a więc przemienić ją w bezbarwną formę, znaną jako Astasia longa. Jako p r o du k ty a symi I a c j i występują różne substancje, wśród nich tłuszcze i leukozyna (chemicznie bliżej nieznany, nierozpuszczalny węglowodan), ale również skrobia i inne węglowodany (np. paramylon). Komórki pu ls uj ą ce waku Ole (np. ryc. 347 v, s. 9), a często także czerwoną plamkę oczną (stigma, np. ryc. 347 PI), która przeważnie powstaje przez przekształcenie chromatoforu lub części chromatoforu. Przy podziale komórki powstaje ona zwykle na nowo; zabarwiona jest czerwono przez karotenoidy i warunkuje wrażliwość na światło (S. 441). Wiciowce rozmnażają się bezpłciowo przez pod z i ał komórek, na ogół w k i e runku po dłuż n ym (ryc. 351). U Dunaliella — formy 0 2 wiciach i jednym kubkowatym chloroplaście zawierającym pirenoid — komórka przed podziałem staje się szersza wskutek poprzecznego rozciągnięcia się pirenoidu, przy czym obie wici ulegają rozsunięciu. Następnie komórka przewęża się podłużnie przy równoczesnym podziale pirenoidu i chloroplastu. Komórki potomne odtwarzają po j e d n e j no we j wici, a jedna z nich tworzy nową plamkę oczną. [przypisy: , usługi sprzątania, druk kalendarzy, urządzenia gastronomiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: druk kalendarzy urządzenia gastronomiczne usługi sprzątania