Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Odstepowanie od wymagan innych praw

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Odstępowanie od wymagań innych praw ekonomicznych, np. haruszanie na niektórych odcinkach i w pewnych okresach prawa podziału według pra- cy, może być uzasadnione brakiem lub nadmiarem siły robo- czej w .danyrń dziale, gąłęzi czy dziedzinie gospodarki naro- dowej lub innymi względami. Jednakże generalne odstępstwo od tego prawa w długich okresach musi przynieść ujemne skutki społeczne w postaci spadku dynamiki wzrostu wydaj- ności pracy. W planowaniu socjalistycznym, które nie tylko przewiduje, “co może się stać”, ale w którym projektuje się ,co należy ro- bić”, należy wskazać i zagwarantować instrumenty realizacji. tego, co zaprojektowano. Przy tym trzeba dokonywać wyboru ekonomicznego – wybrać do realizacji jedną z możliwych alternatyw służących osiągnięciu celów, które chce osiągnąć społeczeństwo lub jednostka. Wyboru dokonuje się na pod- stawie jakiegoś kryterium . W planowaniu socjalistycznym kryterium optymalnego (najlepszego) wyboru zawsze musi być funkcją ogólnego celu działalności gospodarczej w ustroju soc jalistycznym. Problem wyboru ekonomicznego, a więc wyboru pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami, ‘istnieje w każdym ustroju, gdyż zawsze ilość różnego rodzaju zasobów jest ograniczona. Zasoby możemy podzielić na trzy grupy: a) zasoby naturalne (bogactwa mineralne i inne bogactwa naturalne, takie jak la- sy, jeziora, rzeki itp.); b) zasoby pracy uprzedmiotowionej i c) zasoby pracy żywej. Ilość i jakość tych zasobów jest różna zależnie od kraju i czasu. Charakter wyboru ekonomicznego zawsze zależy od tego, w jakich konkretnych warunkach poli- . tycznych, społecznych i ekonomicznych dokonuje się wyboru. Inne są bowiem konieczne warunki wzrostu gospodarczego w kraju rozwiniętym, inne w zacofanym gospodarczo, inne we wstępnej fazie industrializacji w okresie ‘przejściowym od ka- pitalizrnu do socjalizmu, a inne w czasie przechodzenia dowyż- szej fazy socjalizmu, ‘do komunizmu. [przypisy: , wynajem busów, agencja hostess, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: agencja hostess wynajem busów Wypożyczalnia samochodów Gdańsk