Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc, zaliczane dawniej do bakterii nitkowatych, nie mają barwików. Ich delikatne nici tworzą białawe, zawierające siarkę naloty na dnie wód zawierających H2S (część tzw. bakterii siarkowych); są one samożywne dzięki zdolności do chemosyntezy (s. 287). Również niektóre inne rodzaje Cyanophyceae stały się bezbarwne. Read the rest of this entry »

Comments Off