Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Poniewaz, z pewnymi wyjatkami, sciany

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Ponieważ, z pewnymi wyjątkami, ściany skrzemieniałe nie są zdolne do wzrostu, jedna z komórek patomnych musi stopniowo stawać się coraz mniejsza. Tak się dzieje dopóty, aż osiągnięte zostanie pewne mi— nirnum wielkości, przy którym komórki zamierają. Pierwotna wielkość kcmótrek gatunku jest przywróeona przez tworzenie spor wzrostowych, czyli auk s 0 s po r. Komórka zrzuca przy tym swój pancerz, a uwolniony protoplast zwiększa kilkakrotnie swe rozmiary i znów Otacza sie pancerzykiem. Auksospory powstają zawsze jeszcze przed osiągnieciem minimal- po d łoż u; formy lądowe mogą miesiącami pozostawał wyschnięte, nie tracąc żywotności. Read the rest of this entry »

Comments Off