Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Drabiny magazynowe’

Chara fragilis; B, C, E

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Chara fragilis; B, C, E — Nitella flecilis; D wg Strasburgera, pozostałe wg Sachsa z Oltmannsa) przestrzeń po 3—5 długich, prostych nici spe rrna to ge ni cz n y ch (ryc. 409 B, C) złożonych z bardzo dużej ilości tafelkowatych komórek. W każdej komórce rozwija się jeden spiralnie skręcony spermatozoid (D) z dwiema wiciami i plamką oczną. Spermatozoid zazwyczaj nie ma plastydu. Oogonium zawiera od początku tylko jedną komórkę jajową wypełnioną gęsto kropelkami tłuszczu i ziarnami skrobi. Read the rest of this entry »

Comments Off