Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Rzqd Chrysomonadales (ryc. 347–350). U

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Rzqd Chrysomonadales (ryc. 347—350). U złota w Ob runa t n y ch Chrusomonadales chlorofil (tylko a) jest zamaskowany karotenem i kilkoma innymi jeszcze bliżej nie zbadanymi, brunatnymi barwikami. Wiciowce te mają 2 ni e— rów nej długości wici (rys. 347, 1; dłuższa pokryta silnie lśniącymi włoskarni) i tworzą s k r z e m i e ni a e, endoplazmatyczne cysty, zbudowane z 2 czeŚc i : jednej większej, urnowatej, którą część mniejsza zamyka jak korek (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off