Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘imprezy integracyjne’

Kilkuletnie gatunki Fucus maja wstegowate,

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Kilkuletnie gatunki Fucus mają wstęgowate, usztywnione Żebrem Środkowym, skórzaste, dichotomicznie rozgałęzione plechy, osadzone na kamieniach za pomocą tarczki (ryc. 420). W północnych morzach europejskich występują one w płytkich wodach w skupieniach podobnych do łąk, odsłanianych okresowo w czasie od— pływu, lecz i wtedy fotosyntetycznie czynnych (należą tu: Fucus serratus z ząb— kowaną plechą; F. vesiculosus morszczyn pęcherzykowaty z okrągłymi, wy— pełnionymi gazami pęcherzami pławnymi w plesze; również Ascophyllum nndo— sum występujące na tych samych stanowiskach ma pęcherze pławne). Obfitsze rozczłonkowanie plechy wykazuje tropikalne amerykańskie Sargassum; niektóre z jego gatunków unoszą się swobodnie za pomocą pęcherzy pławnych w bardzo licznych pęczkach, wyłącznie wegetatywnych, w Morzu Sargassowym Oceanu Atlantyckiego (między Tndiami Zachodnimi a Azorami). Read the rest of this entry »

Comments Off