Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Rozmn a Za n i

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Rozmn a Ża n i e płc i o M” e następuje przeważnie przez izogamety; obserwowano je jednak zaledwie u kilku rzędów (Volvocales, Dinoflagellatae), ale rozwinęlo się tu już ono aż do oogamii (ryc. 363—365). Pewne gatunki mogą zaokrąglać się po wydzieleniu śluzu i zrzuceniu wici, a mimo to dzielić się dalej (stadium Palme l la lub Capsa le s, ryc. 358 B). Niektóre z nich w takim stanie istnieją przez większą część swego Życia; tworzą one często wielkie i makroskopowo widoczne złoża galarety (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Rozmn a Za n i

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Rozpowszechnione w Morzu Północnym, osiągające do 5 m długości, gatunki Laminaria dźwigają na grubym jak przedramię, trwałym trzonku liściowate, proste (ryc. 423) albo dło— niasto rozczłonkowane płaty plechy (ryc. 416), które co roku odnawiają się w ten sposób, że pod koniec zimy leżąca u podstawy „liścia”. interkalarna strefa wzrostu wytwarza nowy „liść”. Stary liść zostaje przesunięty ku górze i powoli zamiera (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off