Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

W pewnych warunkach środowiskowych nici te rozpadają się na pałeczki (zwłaszcza części wzniesione w powietrze), niezwykle podobne do bakterii właściwych, lub też tworzą zarodniki powietrzne (ryc- 343). Actinomyces bovis wywołuje jątrzące się wrzody w ciele zwierząt i ludzi (aktinomykoza); A. alni żyje w symbiozie z olszą w brodawkach korzeniowych i asymiluje wolny azot. Aetino mycetes dostarczają ważnych antybiotyków (np. Streptomyces griseus streptomy cyny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

W nowe rośliny. U niektórych form (u Chamaesiphonales) treść komórki dzieli się na kuliste, nieruchliwe tzw. endospory, które po wydostaniu się Z komórki macierzystej wyrastają w nową roślinę. Dla przetrwania n i e korzys t ne go okresu tworzą sie u licznych gatunków komórki pr ze trwa lnik owe przez nagromadzenie materiałów zapasowych, powiększenie i silne zgrubienie błon poszczególnych komórek (ryc. 345 II kp). Naj p r y mi ty wn i ej s ze sinice (C h r o o Co c ca le s) mają niebieskozielone, okrągławe komórki. Read the rest of this entry »

Comments Off