Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Typ drugiThallophyta Plechowce (1, 2) Plechowce, niezwykle

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Typ drugi Thallophyta Plechowce (1, 2) Plechowce, niezwykle rozmaite pod względem ‘form, obejmujące glony, grzyby i porosty, są roślinami niższymi. Mają one normalne ko— mórki z jądrami i najprościej dają się scharakteryzować za pomocą cech negatywnych. Nie posiadają one ani naczyń, ani korzeni, ani też organów płciowych w postaci archegoniów, typowych dla Bryophyta i Pteridophyta (ryc. 513; 522 i odnośny tekst). Ich zbiorniki tworzące spory i gałnety (sporangia, gametangia) prawie nigdy nić są otoczone własną osłonką z płonnych komórek. I. Klasa Flagellatae Wiciowce Obfitujące w formy wiciowce są to drobne, j ed nokomórkowe organizmy planktonowe (s. 87) z praw dzi wym j ą dr em, Tylko nieliczne, wyraźne formy pochodne są wielokomórkowe. Jako organ ruchu mają one jedną lub kilka wici (flagelli), które wyrastają z jednego miejsca, U najniższych form (np. ryc. 347; 358; 360) protoplast jest n a g i i na zewnątrz otoczony tylko gęstszą błonką plazmatyczną; dlatego jest on często zdolny do ameboidalnych przekształceń postaci i ruchów pełzających (ryc. 347). Pewne rodzaje wiciowców (np. Rhizochloris) żyją nawet stale jako ameby. Komórki wyżej uorganizowanych form są jednak otoczone błoną zbudowaną z celulozy, pektyn i innych ciał; błona ta jest gładka lub opatrzona wyrostkami, co ułatwia unoszenie się w wodzie (ryc. 357). U niektórych gatunków protoplast po wytworzeniu błony kurczy się, tak że powstaje otoczka (ryc. 350).Zarówno nagie, jak i obłonione gatunki mogą żyć swobodnie lub w rozmaicie wykształconych kol o n i a c h (s. 48; ryc. 349; 350; 366; 368). [podobne: , prace dekarskie, łóżka drewniane, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Typ drugiThallophyta Plechowce (1, 2) Plechowce, niezwykle

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Chara fragilis; B, C, E — Nitella flecilis; D wg Strasburgera, pozostałe wg Sachsa z Oltmannsa) przestrzeń po 3—5 długich, prostych nici spe rrna to ge ni cz n y ch (ryc. 409 B, C) złożonych z bardzo dużej ilości tafelkowatych komórek. W każdej komórce rozwija się jeden spiralnie skręcony spermatozoid (D) z dwiema wiciami i plamką oczną. Spermatozoid zazwyczaj nie ma plastydu. Oogonium zawiera od początku tylko jedną komórkę jajową wypełnioną gęsto kropelkami tłuszczu i ziarnami skrobi. Read the rest of this entry »

Comments Off