Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W pewnych warunkach środowiskowych nici te rozpadają się na pałeczki (zwłaszcza części wzniesione w powietrze), niezwykle podobne do bakterii właściwych, lub też tworzą zarodniki powietrzne (ryc- 343). Actinomyces bovis wywołuje jątrzące się wrzody w ciele zwierząt i ludzi (aktinomykoza); A. alni żyje w symbiozie z olszą w brodawkach korzeniowych i asymiluje wolny azot. Aetino mycetes dostarczają ważnych antybiotyków (np. Streptomyces griseus streptomy cyny). Read the rest of this entry »

Comments Off