Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘naprawa aparatów cyfrowych’

Do jednokomórkowych Chlamydomonadaceae zblizona jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Do jednokomórkowych Chlamydomonadaceae zbliżona jest rodzina V o t v o ca ce ae tworząca k Ol oni e. U Oltmannsiella (ryc. 366) 4 komórki łączą się we wstęgę, u Gonium (ryc. 367) 4—16 komórek tworzy płaską płytkę, przy czym WSZYStKie wici sq skierowane ku jednej stronie Płytki. Pod względem szczegółów budowy każda komórka jest podobna do typowego Chlamudomonaă. V eanđorina (ryc. 368) 16 takich komórek jest również złączonych, jednak tworzą one kulę. błony z całą ornamentacją; pod działaniem kwasu fluorowodorowego ulegają roz— puszczeniu nie tylko krzemionkowe części, lecz również błona pektynowa. Komórka okrzemek zawiera j ą d o k o m ó r k o w e i b r u n a o — ż ó ł t e chr oma to fory (nieliczne wielkie lub liczne drobne) z chlorofilem (a, brăk b, nieco c), karotenem, ksantofilem i żółtobru— natnymi karotenoidan-łi, które są zbliżone do fukoksantyny brunatnic i maskują chlorofil. Niektóre okrzemki są bezbarwnymi saprofitami. Komórki zawierają często pirenoidy, które jednak nie tworzą skrobi; produkty asymilacji są odkładane poza chromatoforami (na ogół kilka kropel tłuszCzu najczęściej w plazmie, a niekiedy także w soku komórkowym w razie większej jego ilości; poza tym występuje też częściowo zbliżona do węglowodanów ] eukczyna). Okrzemki r a Ż a Ś ą się bezpłciowo przez podz i ał na d wie c zęśc i. Obie połówki pancerza zostają rozsunięte w okolicy pasa przez powiększający się protoplast, Każda z komórek potomnych wytwarza nov’ą połówkę pancerza, powstającą p o d częścią pancerza komórki macierzystej. Dopiero wówczas komórki potomne oddzielają się cd siebie. Obie zatem połówki pancerza jednej komórki różnią się wiekiem (wewnętrzna jest młodsza od zewnŕtrznej). [więcej w: , naprawa aparatów cyfrowych, biuro wirtualne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off