Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Rodzina Spiri ll ac ea

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Rodzina Spiri ll ac ea e b a k t e r i e Śrub o w a t e. Rodzaj Vibrio (przecinkowiec, ryc. 339, 4) ma kształt ułamka zwoju spirali; rodzaj Spirillum (ryc. 339, 5) tworzy jeden lub kilka zwojów spirali. W wodzie występują gatunki Vibrio i Spirillum nie wywołujące chorób, a w wodach zanieczyszczonych Żyje też Vibrio cholerae wywołujące cholerę. Prawie we wszystkich rodzinach występują bakterie z rzęskami i bez rzęsek. 2. Rząd Chlamydobacteriales — bakterie nitkowate. Ich nitki przyrośnięte do podłoża otoczone są delikatną po chwą, w której obrębie komórki mogą oddzielać sie od kolonii. Takie pojedyncze komórki lub połączone po kilka, nieruchliwe bądź w postaci orzęsionych pływek, rozsiewają gatunek (ryc. 342); osiadają one następnie i wyrastają w nowe nici. Nici te są nierozgałęzione lub rozgałęziają się po— zornie (ryc. 342, s. 89). Cladothric dichotoma (Sphaerotilus natans, ryc. 342) tworzy białe, kożuchowałe naloty w płynącej, zanieczyszczonej wodzie; Crenothric potyspora i Leptothria• ochracea, obie nierozgałęzione, żyją w torfowiskach i potokach. W pochwach swych magazynują rdzawy wodorotlenek zelaza (bakterie żelaziste: wytwarzanie rudy darniowej), 3. Rząd Mycobacteriales. Pałeczkowate, nieruchliwe komórki w pewnych warunkach hodowli tworzą p raw dziwe ro zg ał ęzienia występujące tylko w młodych kulturach Myco ba c t e r iu m, natomiast z reguły u Actino mu c e te s (promieniowce). Mycobacterium tuberculosis, „bakcyl gruźlicy”, wyrasta zwykle w postaci nierozgałęzionej smukłej, nieruchliwej, bezzarodnikowej pałeczki. Actinomucetes, które są w glebie prawie równie częste jak Eubacteriales, w sztucznych kulturach rozwijają się’ zwykle w organizmy o średnicy kilku centymetrów zbudowane z jednej jedynej, obficie rozgałęzionej, niezwykle delikatnej komórki pozbawionej błon poprzecznych, chityny i celulozy (średnia nici 0,5—1 u). [przypisy: , obróbka miedzi, Serwis Klimatyzacji, olejek kokosowy ]

Comments Off