Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

W tylnej 0%esci komórki lezy

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

W tylnej 0%ęści komórki leży zwykle k u b k o w a t y lub g ar n k o— w a ty chloroplast w nasadzie z pire no id e m zawierającym s k r o— b i ę (ryc. 360; 361). Jeżeli występują błony komórkowe, zbudowane są one z celulozy (w zależności od gatunku i stadium rozwojowego z do— mieszką hemiceluloz, pentozanów i pektyn). Volvocales są szeroko rozpowszechnionymi słodkowodnymi organizmami plan— ktornoxvyrni, które rnogą tak olbrzymiej ilości, Że na zielono. Pobieranie pokarmu organicznego sprzyja rozwojowi niektórych gatun— ków. Read the rest of this entry »

Comments Off