Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Równiez Pteurococcus jest forma ladowa,

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Również Pteurococcus jest formą lądową, szeroko rozpow szechnioną na korze drzew, silni e zred u kowa n ą (ryc. 394), rozmnażającą się wyłącznie wegetatywnie przez podział. Chaetophorales nie mają przemiany pokoleń. 5. Rząd Oedogoniales. Read the rest of this entry »

Comments Off