Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Tworzy się u nich w zielonym Świetle przeważnie barwik czerwony, a w czerwonym Świetle — głównie barwik zielony i niebieski; dzięki temu jeden i ten sam gatunek może wystę— pować jako forma czerwona lub zielona z barwą dopełniającą w stosunku do barwy działającego na nie światła. Pośrodku komórki leży bezbarwna „s u b s tan c j a ce n trał n a”, zawierająca kwas dezoksyrybonukleinowy i rybonukleinowy; występuje tu wyższy stopień zróżnicowania niż u bakterii, gdyż są połączone funkcje obu typów kwasów nukleinowych prawdziwych jąder. Jednak chromosomy nie występują. Substancja centralna ma zdolność silnego pęcznienia i w znacznym stopniu warunkuje turgor komórek; W starych komórkach występują jednak też wakuole z sokiem komÓrkowym. Jako produkty asymilacji i materiały zapasowe odkładane są, zwykle w po— wierzchniowych częściach, oprócz glikogenu ziarenka cyj a n o fi e y n y (przeważnie lipoproteidy), nie zaś skrobia, a poza tym wolutyna, której znaczenie jest jeszcze kwestią sporną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Chara fragilis; B, C, E — Nitella flecilis; D wg Strasburgera, pozostałe wg Sachsa z Oltmannsa) przestrzeń po 3—5 długich, prostych nici spe rrna to ge ni cz n y ch (ryc. 409 B, C) złożonych z bardzo dużej ilości tafelkowatych komórek. W każdej komórce rozwija się jeden spiralnie skręcony spermatozoid (D) z dwiema wiciami i plamką oczną. Spermatozoid zazwyczaj nie ma plastydu. Oogonium zawiera od początku tylko jedną komórkę jajową wypełnioną gęsto kropelkami tłuszczu i ziarnami skrobi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Jej liściokształtna plecha wyrastająca z tarczki stanowiącej podstawę ma środkowe i boczne Żebra; w jesieni blaszki obumierają, główne zaś żebra pozostają jako osie, aby następna wiosną wytwarzać nowe „liście” plechy. Również najprostsze Flori— dece są już heterotrichowe (podeszwa i wznoszące się pionowo nici). Z drugiej strony jednak najbardziej rozwinięci przedstawiciele przeciwieństwie do Phaeo— phvceae — nie mają nigdy budowy parenchymatycznej, lecz co najwyżej ple k ten ch y maty czną Plechy ich są zbudowane zupełnie jednolicie z pojedynczej lub wielo— niciowej osi z określonym syste- mem bocznych odgałęzień, chociaż makroskopowo robią one często zupełnie inne wrażenie. Rodzina Coraliinaceae, której rodzaje mają delikatnie rozgałęzioną albo też skorupiastą plechę, odznacza się masowym odkładaniem kwaśnego węglanu wapnia w błonie komórkowej i wokół niej, tak że niektóre z tych glonów robią wrażenie różowo zabarwionych korali. Zwapniałe Fiorideae żyją głównie na wybrzeżach o silnym falowaniu, szczególnie w strefie tropikalnej. Read the rest of this entry »

Comments Off