Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc,

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc, zaliczane dawniej do bakterii nitkowatych, nie mają barwików. Ich delikatne nici tworzą białawe, zawierające siarkę naloty na dnie wód zawierających H2S (część tzw. bakterii siarkowych); są one samożywne dzięki zdolności do chemosyntezy (s. 287). Również niektóre inne rodzaje Cyanophyceae stały się bezbarwne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc,

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Dinoflagellatae żyją przeważnie w morzu, gdzie wraz z Coccolithinae i Diatomecze tworzą ważny składnik fitoplanktonu. Liczne Peridiniaceae mają płytki z charakterystycznymi skrzydełkowatymi tworami lub wyrostkami w postaci rogów; to urządzenia ułatwiające unoszenie się w wodzie (ryc. 357), Pewne morskie Dinoflagellatae mają zdolność świeceni a (należą tu np. Ceratium tripos, Peridinium divergens oraz osiągająca 1,5 mm średnicy bezbarwna i odżywiająca się wyłącznie w sposób zwierzęcy Noctiluca miliaris, zaliczana do tej grupy ze względu na pływki podobne do Gumnodinium). gwiecenie moPZa jest dużej mievze wywołane ich obecnościa (s. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc,

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Wyjątkowe miejsce zajmują Fuccles, u których przemiana pokoleń pozornie nie istnieje. Naležy jednak wziąć pcd uwagę, Że już u Laminarżales gametofit składa się czasem tylko z jednej komórki, gdyż cała zawartość zoospory przechodzącej Okres spoczynkowy przekształca się bezpośrednio w jajo (ryc. 418 D). W związku z tym m o Ż n a Stosunki rozwojowe Fucus wytłumaczyć dalszą re- dukcją jego gametofitu, polegającą na tym, że bezpłciowa spora sama stała sie jajem lub gametą 6. Na korzyść tego przypuszczenia przemawia szczegół, że anterydia i oogonia są tutaj jednokomorowe w przeciwieństwie do wielokomorowych u innych Phaeophuceae. Read the rest of this entry »

Comments Off