Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Wyjatkowe miejsce zajmuja Fuccles, u

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Wyjątkowe miejsce zajmują Fuccles, u których przemiana pokoleń pozornie nie istnieje. Naležy jednak wziąć pcd uwagę, Że już u Laminarżales gametofit składa się czasem tylko z jednej komórki, gdyż cała zawartość zoospory przechodzącej Okres spoczynkowy przekształca się bezpośrednio w jajo (ryc. 418 D). W związku z tym m o Ż n a Stosunki rozwojowe Fucus wytłumaczyć dalszą re- dukcją jego gametofitu, polegającą na tym, że bezpłciowa spora sama stała sie jajem lub gametą 6. Na korzyść tego przypuszczenia przemawia szczegół, że anterydia i oogonia są tutaj jednokomorowe w przeciwieństwie do wielokomorowych u innych Phaeophuceae. Read the rest of this entry »

Comments Off