Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

U Pennales nie ma oogamii,

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

U Pennales nie ma oogamii, natomiast odbywa się kopulacja i Z O gam eł nie posiadających wiei. C e n t r a I e s. Komórki centryczne, bez szczeliny, nieruchome; tworzenie auksospor w połączeniu z oogamią; spermatozoidy z wiciami. P e n n I e s. Komórki bilateralne, częściowo szczeliną, wówczas ruchome: tworzenie auksospor w połączeniu z kopulacją stosunkowo dużych izogamet bez wici. Rośliny lecznicze i użytkowe; ziemia okrzemkowa [Terra silicea (FP 111), ma jąca także zastosowanie do celów technicznych]. III. Klasa Chlorophyceae — Zielenice Chloroplasty zielenic są czysto zielone (występują w nich chlorofil a i b oraz te same karotenoidy co u roślin wyższych). Często zawierają pirenoidy oraz wytwarzają skrobię jako produkt asymilacji i materiał zapasowy (częściowo też znaczne ilości tłuszczu). Sposób rozmnażania ich jest charakterystyczny. We wszystkich ty p o wy c h przypadkach następuje on b e z płc i ow o za pomocą na gi c h, gruszkowatych p ły w ek (zoo spo r), które na zaostrzonym końcu mają 2 lub 4 j e dnakowej długoś ci wici bez lśniących wło sk ó w, pulsujące wakuole (zwykle 2) i czerwoną plamkę oczną, a w dolnej części zgięte albo też kubkowate lub czarkowate chloroplasty (ryc. 381; 382; 387). Podczas rozmnażania płciowego kopulują 2 .gamety (ryc. 387; 389), które często są bardzo podobne do bezpłciowych pływek i pochodzą zawsze z jednokomórkowych gametangiów. Przynajmniej gamety są zawsze opatrzone wiciami, zaś mogą być niekiedy nieruchomyrni jajami (np. ryc. 400 E). Wzajemne przyciąganie się komórek płciowych następuje przy tym za pomocą ch emotaktycznie działających substancji płciowych (s. Ryc. 381. zoospora Stigeoclonium subspinosum (Ulotrichales,) Kubkowaty chloroplast z pirenoidem p; pl — plamka oczna, Q.’ pulsujące wakuole, (900 X ; wg Julle:ra) 369). Zygota, produkt kopulacji, jest zwykle grubościenną, okrągławą komórką przetrwalnikową, zabarwioną często na czerwono hematochromem (karotenoid). Błony komÓrkcwe zielenic są prawie zawsze zbudowane z celulozy z zewnętrzną zwykle pęczniejącą warstwą pektynową. [hasła pokrewne: , przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy hydrauliczne, hurtownia elektryczna ]

Comments Off