Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘telewizja przemysłowa’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Tworzy się u nich w zielonym Świetle przeważnie barwik czerwony, a w czerwonym Świetle — głównie barwik zielony i niebieski; dzięki temu jeden i ten sam gatunek może wystę— pować jako forma czerwona lub zielona z barwą dopełniającą w stosunku do barwy działającego na nie światła. Pośrodku komórki leży bezbarwna „s u b s tan c j a ce n trał n a”, zawierająca kwas dezoksyrybonukleinowy i rybonukleinowy; występuje tu wyższy stopień zróżnicowania niż u bakterii, gdyż są połączone funkcje obu typów kwasów nukleinowych prawdziwych jąder. Jednak chromosomy nie występują. Substancja centralna ma zdolność silnego pęcznienia i w znacznym stopniu warunkuje turgor komórek; W starych komórkach występują jednak też wakuole z sokiem komÓrkowym. Jako produkty asymilacji i materiały zapasowe odkładane są, zwykle w po— wierzchniowych częściach, oprócz glikogenu ziarenka cyj a n o fi e y n y (przeważnie lipoproteidy), nie zaś skrobia, a poza tym wolutyna, której znaczenie jest jeszcze kwestią sporną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘telewizja przemysłowa’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc, zaliczane dawniej do bakterii nitkowatych, nie mają barwików. Ich delikatne nici tworzą białawe, zawierające siarkę naloty na dnie wód zawierających H2S (część tzw. bakterii siarkowych); są one samożywne dzięki zdolności do chemosyntezy (s. 287). Również niektóre inne rodzaje Cyanophyceae stały się bezbarwne. Read the rest of this entry »

Comments Off