Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘wdrożenia magento’

Kolejnym problemem jest wybór dzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Kolejnym problemem jest wybór działów oraz gałęzi, w których należy lokować inwestycje, i podjęcie decyzji co do rozmiarów tych inwestycji. Jest to zagadnienie bardzo ważne, gdyż od tego zależy przyszła struktura gałęziowa go- spodarki narodowej. Konieczne jest więc ustalenie, ile środ- ków inwestycyjnych przeznaczy się na rozwój przemysłu, rolnictwa, budownictwa, komunikacji itp. oraz .jakie gałęzie danego działu rozwijać i w jakim tempie. Ważne znaczenie ma również prawidłowe ustalenie proporcji rozwoju pro- dukcji środków produkcji i środków konsumpcji. Read the rest of this entry »

Comments Off