Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Program wewnetrznie zgodny ma na

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Program wewnętrznie zgodny ma na ogół n stopni swo- body. Jeżeli przyjmiemy np. jako zmienne niezależne war- tości produkcji globalnej wszystkich gałęzi produkcji X. X2,… , Xn, wówczas przy znajomości macierzy współczyn- ników kosztów rzeczowych (alj) 18 produkcja końcowa wszy- stkich gałęzi Xl! X2, …. , Xn jest już określona. Jeżeli ułożymy program produkcji końcowej, wówczas przy danych współ- czynnikach kosztów łatwo określić niezbędną produkcję glo- balną. Część wielkości w planach produkcji wewnętrznie zgod- nych można w określonych granicach ustalić dowolnie. W związku z tym powstaje pytanie, jak je dobrać, aby osiągnąć najlepszy rezultat. Powiedziano już, że kryteria optymalności mogą być różne w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Plan gospodarki narodowej może być np. uznany za najlepszy, jeżeli dochód narodowy będzie naj- większy, tj. jeżeli I; XI = max. Oznacza to, że należy dążyć do osiągnięcia jak największej produkcji czystej. Poza tym muszą być spełnione warur’;ki dodatkowe wyznaczające ob- szar (granice) dopuszczalnych rozwiązań, a mianowicienie- równości: XI>O (i = 1, 2, … , n). Wielkości x są przy tym linio- wymi równaniami bilansowymi, gdyż plan musi być wy- konalny (tzn. musi być wewnętrznie zgodny). PRODUKCJA TOWAROWA W SOCJALIZMIE 1. Towarowy charakter gospodarki socjalistycznej Niezbędne przesłanki istnienia produkcji towarowej w so- cjalizmie wiążą się z poziomem rozwoju sił wytwórczych i charakterem stosunków ekonomicznych. Pamiętamy (z roz- działu 2), że ogólnymi przesłankami istnienia produkcji to- warowej w formacjach przedsocjalistycznych są: społeczny podział pracy oraz odosobnienie producentów w oparciu o prywatną własność środków produkcji. Społeczny podział pracy jest procesem związanym przede wszystkim z: rozwo- jem sił wytwórczych. W socjalizmie podział pracy kształtowany jest w sposób świadomy i celowy przez zorganizowane społeczeństwo, za- leży więc również od stosunków ekonomicznych oraz od specyfiki form organizacyjnych nadbudowy politycznej, w szczególności zaś od systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową. [patrz też: , nagrzewnice powietrza, wycieraczki samochodowe, klimatyzatory przenośne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzatory przenośne nagrzewnice powietrza wycieraczki samochodowe