Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Z zakresu obrotu towarowo-pienieznego, zgodnie

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Z zakresu obrotu towarowo-pieniężnego, zgodnie – z zasadą ekwiwalentności wymiany, wyłączone są ~ socjalizmie prze- I de ‘wszystkim instytucje i urządzenia sfery usług niemate- riaihych. Zaliczymy tu – następujące działy li dziedziny go- spodarki narodowej: oświata i wychowanie, nauka, kultura i sztuka (z pewnymi poprzednio wymienionymi wyjątkami), ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna, fi- nanse i ubezpieczenia społeczne, administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości. Działy te większości usług na rzecz ludności dostarczają nieodpłatnie lub odpłatność nie pozostaje w żadnej pro- porcji do wartości świadczonej usługi. Nie jest więc speł- niony podstawowy warunek produkcji i wymiany towarów, zasada ekwiwalentności. Na. ogół nie kwestionuje się nie- towarowego charakteru tej grupy usług. Jednakże nie tylko usługi niematerialne są wyłączone ze sfery obrotu towarowo-pieniężnego: Również znaczna część dóbr materialnych, nie należy do towarów powszech- nie sprzedawanych i nabywanych przez ludność krajów socjalistycznych. Zaliczymy tu wszystkie bogactwa natural- ne; produkcyjny majątek trwały, trwały majątek niepro- dukcyjny (w zasadniczej masie). ‘Nie są więc towarami bo- gactwa mineralne, fabryki, elektrownie, huty, stocznie, ka- nały, podstawowy zasób budynków mieszkalnych, urządze- nia łączności, środki komunikacji itp. W większości krajów socjalistycznych nie jest towarem również ziemia. Towarem nie jest wreszcie siła robocza. Jest to twier- dzenie kontrowersyjne i różnie interpretowane przez eko- nomistów. Przypomnijmy więc, że siła robocza jest towa- rem wtedy, gdy spełnione są następujące warunki; a) właś- ciciel siły roboczej jest wolny osobiście, wolny w sensie prawnym, b) jest pozbawiony własności środków produk- cji oraz środków utrzymania, c) istnieje w społeczeństwie klasa, która ma monopol posiadania prywatnej własności środków produkcji i ż tego tytułu zawłaszcza produkty cu- dzej pracy. [przypisy: , hurtownia wólka kosowska, olej kokosowy, konstrukcje stalowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia wólka kosowska konstrukcje stalowe olej kokosowy