Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Zakres i skutecznosc planowania rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zakres i skuteczność planowania rozwoju poszczególnych elementów całego układu społeczno-ekonomicznego są różne. Zależy to zarówno od charakteru danego elementu (np. pro- dukcji lub konsumpcji), jak i od ogólnego poziomu rozwoju i struktury sił wytwórczych oraz od struktury bazy ekono- micznej i nadbudowy. Socjalizm stawia sobie jako podstawo- we zadanie możność kierowania przebiegiem procesów spo- łeczno-ekonomicznych, które w formacjach przedsocjalistycz- nych rozwijały się żywiołowo. Kierowanie procesami repro- dukcji wymaga uwzględnienia obiektywnie istniejących pro- porcji danej gospodarki. Należą do nich przede wszystkim: działowa i gałęziowa struktura danej gospodarki narodowej, struktura majątku produkcyjnego, struktura demograficzna i zawodowa ludności, międzynarodowy podział pracy. W pla- nowaniu oznacza to konieczność uwzględnienia wymagań praw ekonomicznych, głównie .ogólnych, a więc relacji tech- nicznych i bilansowych, które mówią nam o tym, że w proce- . sie produkcji muszą być zachowane – przy danym poziomie i strukturze sił wytwórczych – określone relacje w procesie wytwarzania i zużycia różnych produktów. Muszą być rÓw- nież spełnione wymagania dotyczące optymalnego podziału pracy. W planowaniu z punktu widzenia zarówno kryterium bieżących interesów konsumpcyjnych społeczeństwa, jak i kry- tęrium wzrostu konsumpcji w długim okresie. W pierwszym przypadku optymalny podział społecznego czasu jest zgodny z wymaganiami prawa wartości, w drugim z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu. W socjalizmie, przy hierarchicznej strukturze celów i pod- porządkowaniu celów przedsiębiorstw celom nadrzędnym, ogólnospołecznym, powstaje możliwość takiego zharmonizo- wania działań gospodarczych, aby spełniały one wymagania praw specyficznych (w szczególności prawa podstawowego) oraz praw ogólnych reprodukcji i podziału pracy (np. prawa wartości). Wymaga to świadomego kierowania procesami eko- nomicznymi w interesie całego społeczeństwa. [przypisy: , drzwi wejsciowe, grzejniki dekoracyjne, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wejsciowe giełda tworzyw sztucznych grzejniki dekoracyjne