Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet w różnych komórkach opisano u innych gatunków Mebosira kopulację nie – Ryc. 378. Biddulphia. A — C r uch l i wy c h, nie wydostających Się na zewnątrz izogamet (autogamia) odbywającą się we w n ą trz k om Ó r k i ma cierzy s te j po podziale redukcyj- rzenie auksospor; górna część pancerza została zrzucona. W B i C dookoła protoplastu resztki rozsadzonej błony pektynowej. (Wg Schreibera) nym; po tym prccesie następuje otwieranie się komórki i pęcznie— nie jej zawartości w auksosporę. Może tu również zachodzić rozwój czysto partenogenetyczny. U różnych Centrales widziano już dawniej w komórkach li c zne pływki z 1 lub 2 wiciami i nazwano je m i k r o — s p o r a m i. Były to zapewne gamety d, nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy przedstawiały one też częściowo zoospory. 2. Rząd Pennales. Po- wierzchnia denka i wieczka jest wydłużona, pałeczkowata, łódecz- kowata albo też klinowata; układ rzeźby ściennej jest pierza sty (ryc. 374). U niektórych Penncles środkiem denka i wieczka biegnie szczelina p h e”, przeważnie 0 specjał nej strukturze (ryc. 374 A r). Takie gatunki odznaczają się osobliwym nieco szarpiąco pe ł za j ą c y m r u c h e m, który najprawdopo— Ryc. 379. Gołphonema parvuLum, kcpulacja i tworzenie auksospor, półschematycznie. A 2 kornórki macierzyste, każda z dwiema gametami; każda gameta z 1 chromatoforem (1, 1′, 2, 2′) oraz z 1 dużym i 1 degenerującym jądrem. B — D — tworzenie zygoty. E — wy— kształcone auksospory pod pustymi pancerzami komórek macierzystych, Struktura pancerza narysowana tylko w A i w E. (1500 X; wg Geitleră) dobniej powstaje dzięki temu, Że w szczelinie plazma płynie poza obrębem komórki i przez tarcie o vodloże lub otaczającą wodę popycha komórkę w przód. Komórki mogą się posuwać naprzód i w tył. Pennales żyją przeważnie na dnie wód lub na roślinach wodnych, rzadziej na wilgotnej ziemi; w planktonie są one stosunkowo nielicznie reprezentowane. [przypisy: , druk kalendarzy, odzież bhp, kamery monitoring ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: druk kalendarzy kamery monitoring odzież bhp